ممانعت از اجرای عملیات مرمت آسفالت ورودی شهرک

به رغم تلاش های فراوان هیات مدیره شرکت خدماتی و پی گیری ها و…

حفاظت کنتورهای آب از یخ‌زدگی و شکستگی

با توجه به کاهش دمای هوا و به منظور حفاظت کنتورهای آب از یخ‌زد…

دسترسی به واحد های صنعتی تسهیل شد

مهندس علی اکبری اعلام کرد : با توجه به درخواست های متعدد صاحبا…

نمایشگاه بین المللی ساختمان ازبکستان

براساس نامه شماره 27793 مدیریت شهرک به اطلاع صاحبان…

عملیات به زراعی در سطح فضای سبز شهرک در جریان است

مهندس علی اکبری اعلام کرد  : مهندس علی اکبری اعلام کرد: با تو…

تقدیر مدیر عامل شرکت خدماتی از واحد انتظامات

مهندس علی اکبری اعلام کرد  : تیم حراست شرکت خدماتی شهرک …

مرحله دوم طرح واکسیناسیون از تاریخ ۱۷ مهر ماه اجرا خواهد شد.

به اطلاع صاحبان محترم صنعت می رساند با توجه به تجربه موفق مرحله …