سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد بر مردم ایران و آزادگان سراسر جهان تسلیت باد

دستور جلسه:

1- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت و بررسی و اتخاذ تصمیم صورتهای مالی سال1399

2- بررسی تصویب بودجه سال1400و تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین درسال1400

3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

4- سایر تصمیماتی که از وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.