اولین تور بازدید صنعتی در سال 1400 اجرا شد

با همکاری شرکت خدماتی پرند و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی تهران تعدادی از صاحبان صنایع از شرکت پیشران زمهریر آسمان در استان اصفهان بازدید کردند. شرکت زمهریر آسمان بزرگترین تولید کننده مخازن گاز co2 و … می باشد . بازدید های صنعتی با هدف آشنایی هرچه بیشتر صاحبان صنعت با ظرفیت های موجود درصنعت کشور برگزار می گردد.

دستور جلسه:

1- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت و بررسی و اتخاذ تصمیم صورتهای مالی سال1399

2- بررسی تصویب بودجه سال1400و تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین درسال1400

3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

4- سایر تصمیماتی که از وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.