بازدید ریاست دادگستری شهرستان رباط کریم به اتفاق هیات همراه از شهرک صنعتی پرند

همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه  روز دوشنبه هفتم تیرماه ، ریاست  دادگستری شهرستان رباط کریم به اتفاق هیات همراه  از شهرک صنعتی پرند بازدید به عمل خواهند آورد

هیات مدیره شهرک از کلیه صاحبان محترم صنعت که با مشکلاتی در خصوص پرونده های قضایی روبه رو هستند دعوت کرد حداکثر تا پایان وقت اداری امروز و به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات ، با واحد روابط عمومی شرکت خدماتی به شماره 56418080 تماس حاصل نمایند تا ترتیب بازدید مقامات قضایی از واحد مربوطه انجام شود