فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان نمونه 1400

پیرو نامه شماره 6159معاونت محترم صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران به اطلاع کلیه صاحبان محترم صنعت می رساند :
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نظر دارد تا از واحد های صادراتی کوچک و متوسط در سال 1400 تقدیر به عمل آورد .
علاقه مندان می توانند اطلاعات خود را در سایت سازمان توسعه تجارت به آدرس : https://tpo.ir/exp1400 ثبت نمایند .