نمایشگاه دائمی ( بلند مدت ) صنعت ایران در کشور سوریه

پیرو نامه شماره 8246معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران

به اطلاع کلیه صاحبان محترم صنعت می رساند نمایشگاه دائمی ( بلند مدت ) صنعت ایران در کشور سوریه برگزار می گردد . با توجه به حمایت مالی هشتاد درصدی ( تا سقف مجاز ) از سوی شرکت شهرک های صنعتی تهران ، علاقه مندان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران از طریق شماره 88971826 داخلی 120 یا 118 تماس حاصل فرمایند.