تور بازدید صنعتی” ایران ترانسفوری” در تاریخ ۱۵ شهریور ماه برگزار شد .

تور بازدید صنعتی” ایران ترانسفوری” در تاریخ ۱۵ شهریور ماه برگزار شد .

در این بازدید شرکت کنندگان با فرایند تولید در این کارخانه آشنا شدند و با حضور در جلسه b2b زمینه های همکاری فی مابین را بررسی نمودند.

این بازدید با همکاری شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند و حمایت شرکت شهرک های صنعتی تهران برگزار شد .