عملیات به زراعی در سطح فضای سبز شهرک در جریان است

مهندس علی اکبری اعلام کرد  :

مهندس علی اکبری اعلام کرد:
با توجه به ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز ؛عملیات به زراعی در سطح فضای سبز شهرک در جریان است.
مدیر عامل شرکت خدماتی تاکید کرد : در این عملیات هرس درختان و ریشه کنی علف های هرز انجام می شود .
وی در پایان اظهار امیدواری کرد : اجرای این عملیات ، ضمن حفظ و توسعه سرانه فضای سبزشهرک باعث ایجاد منظر شهری سبز و زیبا تری می شود