ممانعت از اجرای عملیات مرمت آسفالت ورودی شهرک

به رغم تلاش های فراوان هیات مدیره شرکت خدماتی و پی گیری ها و مذاکرات  جناب آقای دکتر صالحی ریاست هیات مدیره و همچنین کوشش های مدیریت شهرک ، عملیات آسفالت ورودی شهرک که   امروز  آغاز شده بود با ممانعت مدیریت فاز یک متوقف شد.

دکتر صالحی اظهار داشت  : به دلیل وجود مشکلاتی فی مابین مدیریت فاز یک شهرک و شرکت شهرک های صنعتی تهران ، اگرچه برای این پروژه عمرانی بودجه لازم نیز در نظر گرفته شده و پیمانکار نیز انتخاب شده است اما تنها پس از چند دقیقه از شروع عملیات  از انجام این پروژه عمرانی که برای همه ی شاغلین در شهرک بسیار ضروری است جلوگیری شد .  

رئیس هیات مدیره  در پایان تاکید کرد : ما در هیات مدیره  در تلاش هستیم تا  موضوع را از طریق مذاکرات لازم  حل وفصل نماییم و به زودی شاهد اجرای این عملیات عمرانی در شهرک صنعتی پرند خواهیم بود .