عملیات اصلاح آسفالت ورودی شهرک آغاز شد

وقتی اراده ها برهر مانعی چیره می شوند ، بوی بهبود ز اوضاع جهان می آید

به رغم تمام مشکلات موجود ، عملیات اصلاح آسفالت ورودی شهرک آغاز شد .

دکتر صالحی اعلام کرد : با توجه به اینکه از چندین سال قبل یکی از مهم ترین مطالبات صاحبان صنعت ، اصلاح آسفالت ورودی شهرک بوده است ما در هیات مدیره با جدیت تمام و با استفاده از تمام ظرفیت های موجود ، فرایند جذب بودجه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط را پی گیری نمودیم و خوشبختانه از امروز عملیات عمرانی اصلاح آسفالت ورودی شهرک آغاز شد .
ریاست هیات مدیره همچنین تاکید کرد : هیات مدیره با تمام وجود از پیمانکار منتخب این پروژه حمایت خواهد کرد و چنانچه در هر مرحله از اجرای این پروژه مانعی بوجود بیاید با قدرت تمام با آن برخورد خواهیم کرد .
وی در پایان از کلیه صاحبان محترم صنعت که همواره همراه هیات مدیره بوده اند نیز درخواست نمود که مثل همیشه با هیات مدیره شهرک همکاری نمایند و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال یکی از بزرگترین مطالبات صاحبان صنعت یعنی اصلاح آسفالت ورودی شهرک تحقق یابد .