سامانه مانع زدایی ، پشتیبانی و رفع موانع تولید

براساس نامه شماره 10431 مدیریت شهرک به اطلاع صاحبان محترم صن…

بازدید ریاست دادگستری شهرستان رباط کریم به اتفاق هیات همراه از شهرک صنعتی پرند

همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه  روز دوشنبه هفتم تیرماه ، ریا…

اولین تور بازدید صنعتی در سال 1400 اجرا شد

با همکاری شرکت خدماتی پرند و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی تهران تع…

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند (سهامی خاص)

با تشکیل هیات رییسه ، جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ( نوبت دوم) برگزار…

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند (سهامی خاص)

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند (سهامی خاص…